اهداف و دستاوردها

شما اینجا هستید

اهداف و دستاوردها

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسؤول برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه زیرساختار و توانایی های ملی مخابراتی و اطلاعاتی کشور، اینترنت اشیاء را به عنوان موضوع محوری توسعه فناوری و آینده کسب و کارهای مرتبط با فاوا مدنظر قرار داده است. لذا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، در اولین گام مسئولیت تدوین نقشه راه و ارائه برنامه عملیاتی اینترنت اشیاء در کشور را بر عهده گرفته است.

نقشه راه توسعه این فناوری در کشور در راستای ایجاد اکوسیستم منسجم و توسعه یافته ارائه سرویس‌های مختلف، دستیابی به الزامات، قانون و مقررات و سیاستگذاری، زیرساخت های مورد نیاز و شناسایی ارائه سرویس‌های متنوع دستیابی به اهداف شامل "دستیابی به بازار توسعه یافته و خدمات متنوع" تدوین می گردد. از این رو هدف پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء دستیابی به اهداف پیشنهادی در این سند برای توسعه و پشتیبانی از فناوری اینترنت اشیاء تا افق زمانی ۱۴۰۴ است. به طوری که نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن در حوزه‌های مختلف مشخص شود.

دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طراحی و تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء کشور، شناسایی بازیگران تاثیرگذار بر پیاده سازی اکوسیستم یکپارچه در کشور، تعیین اقدامات و برنامه‌های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه اینترنت اشیاء در کشور از جمله تامین امنیت و زیرساخت‌های توسعه مورد نیاز برای توسعه اینترنت اشیاء در کشور، تامین و توسعه تولید ایده، سرویس و محصولات مرتبط برای توسعه اینترنت اشیاء در کشور، تامین و توسعه الزامات قانونی و حاکمیتی در محدوده وظایف وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات، تامین و توسعه بازار جهت ارائه سرویس‌های اینترنت اشیاء در کشور می باشد. لذا چشم انداز این پروژه، تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء در کشور با محوریت نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه کسب و کار، سرویس و فناوری‌های مرتبط با اینترنت اشیاء در کشور می‌باشد. لذا در این پروژه، توسعه کسب و کارها و فناوری مرتبط با اینترنت اشیاء در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌ها و سازمان های تابعه جهت نیل به این اهداف تبیین خواهد شد. با شناختی که نسبت به ابعاد مختلف توسعه این فناوری در کشور در این پروژه ایجاد خواهد شد، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن محدودیت زمانی و بودجه ای، بسته‌های پیشنهادی اقدامات عملیاتی یا بسته‌های سیاستی جهت همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه گردد. 

 

درباره مرکز داده پژوهشگاه

مرکزداده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وظایف ذاتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  به عنوان میزبان و بستر توسعه پروژه های فناورانه در سطح کشور طی سالهای اخیر نقش فعال و پر رنگی ایفا نموده است و در حال حاضر قابلیت ارایه خدمات به داخل پژوهشگاه و مجموعه و نهادهای بیرونی را دارد.

 

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه مرکز داده پژوهشگاه جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع همچنین اطلاع از اخرین حوزه مراکز داده جهانی

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۵۳۴- ۰۹۱۲۲۰۰۲۰۰۵
  • رایانامه: idc@itrc.ac.ir